Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Αυτή η ανακοίνωση περί προστασίας δεδομένων αφορά στο είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, το άτομο που τα επεξεργάζεται, τον τρόπο χρήσης τους και σε ποιους κοινοποιούνται, καθώς και τα δικαιώματά σας ως το υποκείμενο των δεδομένων.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα εκουσίως (δηλαδή ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται από κανένα νόμο). Ωστόσο, τέτοιου είδους δεδομένα και πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή των υπηρεσιών μας. Εάν δεν επιθυμείτε να μας δώσετε τις πληροφορίες αυτές, ενδέχεται να μη μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι μείζονος σημασίας για εμάς. Πιστεύουμε ότι η προσεκτική διαχείριση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εδραίωση μιας μακροχρόνιας και αξιόπιστης επιχειρηματικής σχέσης. Γι’ αυτό το λόγο επιθυμούμε να προσφέρουμε στους πελάτες υψηλά πρότυπα στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1. ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ελεγκτή
Η 4Life Direct Hellas, με έδρα στη διεύθυνση Λαγουμιτζή 24, Καλλιθέα 17671, Ελλάδα, και αριθμό μητρώου στο Εμπορικό Επιμελητήριο 366440 («4Life Direct»).

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

2.1 Αρχικά επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε. Πιο συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 1. Όνομα και επίθετο,
 2. Ημερομηνία γέννησης,
 3. Αρ. ταυτοποίησης,
 4. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),
 5. Δεδομένα σχετικά με τα εξαρτώμενα άτομα και τους ανήλικους,
 6. Ηχογραφημένες κλήσεις,
 7. Έγγραφα αίτησης παροχής,
 8. Έγγραφα παραπόνων,
 9. Έγγραφα επαλήθευσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
 10. Δεδομένα χρέωσης και πληρωμής,
 11. Δεδομένα προγραμματισμού και διαχείρισης,
 12. Στοιχεία αξιολόγησης (τρίτων μερών, όπως οργανισμοί αξιολόγησης ή δημόσιων καταλόγων)

2.2 Επιπροσθέτως, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

 1. όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας,
 2. από τρίτα μέρη σχετικά με την συμβατική μας σχέση (αν υφίσταται),
 3. από δημοσίως διαθέσιμα μητρώα και
 4. από τα λεγόμενα «cookies» και άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες παρακολούθησης (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα «cookies», παρακαλούμε επισκεφθείτε την κάτωθι Ενότητα 7).

3. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

3.1 Αρχικά επεξεργαζόμαστε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, αλλά και των τρίτων μερών, των οποίων τις πληροφορίες μας δίνετε (πιο συγκεκριμένα του ασφαλισμένου και/ή του δικαιούχου):

 1. σχετικά με τη συμβατική σχέση,
 2. βάση νόμιμης άδειας,
 3. βάσει νόμιμου συμφέροντος,
 4. για συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας

Η επεξεργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει νόμου (δηλαδή ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή σας), π.χ. εάν είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

3.2 Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς, για τους οποίους απαιτείται η συγκατάθεσή σας:

 1. διαφημιστικούς σκοπούς (δικών μας και τρίτων μερών),
 2. έρευνες προϊόντων,
 3. ανάλυση δεδομένων και δημιουργία προφίλ,
 4. στατιστικούς σκοπούς,
 5. για την παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων και χρήσης,
 6. για τη βελτίωση του στόχου και της μέτρησης της διαφήμισης,
 7. για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και
 8. για την προσωποποίησή σας και επομένως την εξατομίκευση της πελατειακής εμπειρίας.

Επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

3.3 Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε και που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.4lifedirect.gr. Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό κανονισμό cookie (παρακαλούμε επισκεφθείτε την κάτωθι Ενότητα 7).

Δεδομένα που συλλέγονται κατά την επικοινωνία του πελάτη με την εταιρεία

3.4 Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται στη σελίδα επικοινωνίας είναι η εκούσια συγκατάθεσή σας. Αρχικά γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εάν εσείς εθελοντικά, ακολουθώντας τον κατάλληλο προσανατολισμό, συμφωνείτε σίγουρα και αδιαμφισβήτητα σε αυτή την επεξεργασία. Στη σελίδα επικοινωνίας, στέλνοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, συναινείτε στην επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών σας δεδομένων.

3.5 Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχονται στη σελίδα επικοινωνίας είναι η τακτική παροχή πληροφοριών μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα που διατίθενται από τη 4Life Hellas και η παροχή πληροφοριών για ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

Επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την εκπλήρωση ασφαλιστικών συμβολαίων, την αξιολόγηση ασφαλιστικών απαιτήσεων και τη διαχείριση παραπόνων

3.6 Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τη 4Life Direct Hellas επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και κάθε άλλη ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που βρίσκεται σε ισχύ κάθε φορά.

3.7 Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να είναι

 1. η εκπλήρωση των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας,
 2. οι επιδόσεις της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης,
 3. η ταυτοποίηση του πελάτη ή του πληρεξούσιου και η εξακρίβωση της ταυτότητας τους,
 4. η προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων μας προς τους πελάτες,
 5. η τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων μας,
 6. η άσκηση εποπτείας από τις αρχές και
 7. οι επιδόσεις μας υπό τον ισχύοντα νομοθετικό κανονισμό.

3.8 Η 4Life Direct Hellas ασκεί δραστηριότητες άμεσης απόκτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (απευθείας μάρκετινγκ), βασιζόμενη στην εκούσια συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, η οποία λαμβάνει χώρα κατά την καταγραφή των δεδομένων.

3.9 Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι από τη μία πλευρά να επιτρέπουν σε εκείνους που τα επεξεργάζονται να προχωρούν σε εξατομικευμένη αναζήτηση, με σκοπό την άμεση  απόκτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και από την άλλη πλευρά να μπορούν να επικοινωνούν διαφημιστικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απλού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε άλλης προσωπικής επικοινωνίας στα ενδιαφερόμενα άτομα.

4. ΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με τον ακόλουθο τρόπο:

Επεξεργαστές Δεδομένων

4.1 Ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος – τον επεξεργαστή δεδομένων, με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, πάντα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και με τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με την ανάθεση. Συνάπτουμε γραπτή συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κάθε επεξεργαστή. Η συμφωνία αυτή υποχρεώνει τους επεξεργαστές δεδομένων να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αυστηρά πρότυπα της δέουσας επιμέλειας κατά την επεξεργασία, στην ίδια έκταση που και εμείς επιδεικνύουμε.

4.2 Ορισμένοι από τους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να βρίσκονται ή να έχουν σχετικές δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να μην παρέχουν επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με τους νόμους στην Ελλάδα. Η 4Life Direct Hellas αναλαμβάνει τη δέσμευση να συνάψει τυχόν κατάλληλες συμφωνίες μεταφοράς δεδομένων βασισμένες σε Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο για να παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Η 4Life Direct Hellas αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία της από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας.

4.3 Στους εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες ασφάλειας, λογιστές, ασφαλιστές, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόροι και άλλοι εξωτερικοί επαγγελματίες σύμβουλοι, πάροχοι ταξιδιών και ιατρικής βοήθειας, πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, συστημάτων πληροφορικής, υποστήριξης και φιλοξενίας, πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης, διαφήμισης, μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και ανάλυσης, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τους λογαριασμούς μας, τρίτα μέρη διαχειριστές απαιτήσεων, πάροχοι διαχείρισης εγγράφων και αρχείων, ερευνητές και ρυθμιστές απαιτήσεων, σύμβουλοι κατασκευών, μηχανικοί, εξεταστές, σύμβουλοι ενόρκων, μεταφραστές και παρεμφερείς τρίτοι προμηθευτές και εξωτερικοί προμηθευτές υπηρεσιών που μας βοηθούν στην άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων στο Εξωτερικό (εντός Ομίλου)

4.4 Μπορεί να επιτρέψουμε την πρόσβαση, μεταφορά ή ανάθεση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο της 4Life Direct. Όλες οι εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο της 4Life Direct συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα υψηλά πρότυπα της δέουσας επιμέλειας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που και εμείς επιδεικνύουμε. Ο Όμιλος 4Life Direct περιλαμβάνει τις ακόλουθες εταιρείες:

 1. 4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštepný závod, με έδρα στη διεύθυνση Pobrezní 394/12, Praha 8, 186 00, Τσεχία, με αριθμό μητρώου εταιρειών 05573190, υποκατάστημα της 4Life Direct Insurance Services s.r.o., με έδρα στην διεύθυνση Štetinova 4, Bratislava 811 06, Σλοβακία, με αριθμό μητρώου εταιρειών 47894288,
 2. 4Life Direct Kft., με έδρα στη διεύθυνση 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49, με αριθμό μητρώου εταιρειών 01-09-989231;
 3. 4Life Direct Insurance Services s.r.o., με έδρα στη διεύθυνση Štetinova 4, Bratislava 81106, Σλοβακία, με αριθμό μητρώου εταιρειών 47894288 και
 4. 4Life Direct sp. z o.o., με έδρα στην διεύθυνση ul. Chmielna 132/134, 00-805 Βαρσοβία, με αριθμό μητρώου εταιρειών 0000313549
 5. 4Life Direct International Management Service Limited, με έδρα στη διεύθυνση 3rd Floor, 114a Cromwell Road, Kensington, London SW7 4AG, ΗΒ, με αριθμό μητρώου εταιρειών 08049507 και
 6. 4Life Direct Hellas, με έδρα στη διεύθυνση Λαγουμιτζή 24, Καλλιθέα 17671, Ελλάδα, και αριθμό μητρώου Εμπορικού Επιμελητηρίου 366440.

4.5 Κάθε τόπος επεξεργασίας διαθέτει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για Νομικούς Λόγους

4.6 Μπορεί να μεταφέρουμε ή να καταστήσουμε διαθέσιμα τα δεδομένα ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένες κρατικές διοικητικές ή αστυνομικές αρχές, δικαστήρια και άλλες οντότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

5. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

5.1 Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, επιλέγουμε μεθόδους κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα περνάνε από επεξεργασία.

5.2 Τα προσωπικά δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, των οποίων η εργασία περιλαμβάνει την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για το σκοπό και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας.

5.3 Πριν από τη χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διαχείριση δεδομένων, οι υπάλληλοί μας που έχουν αυτό το ρόλο, εκπαιδεύονται πλήρως στο σωστό χειρισμό προσωπικών πληροφοριών.

Τεχνική ασφάλεια εγγράφων και άλλων φυσικών μέσων

5.4 Όλα τα έγγραφα και τα άλλα φυσικά μέσα που έχουμε στην κατοχή μας και που περιέχουν προσωπικά δεδομένα τα οποία προστατεύονται από το νόμο, προστατεύονται από την ανεξέλεγκτη πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Αυτό, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως η αποθήκευση σε ράφια που κλειδώνουν, σε πυροπροστατευμένα δωμάτια που κλειδώνουν και βρίσκονται στους χώρους μας, ή σε άλλες κατάλληλες και εξίσου ασφαλείς τοποθεσίες.

Τεχνική ασφάλεια ηλεκτρονικών δεδομένων

5.5 Τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκεύονται σε διακομιστή. Ο διακομιστής βρίσκεται σε ερμάριο και δωμάτιο που κλειδώνουν.

5.6 Οι διακομιστές στους οποίους αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από επίθεση με τείχος προστασίας και συστήματα προστασίας από ιούς. Τα αρχεία δεδομένων είναι κρυπτογραφημένα.

5.7 Το σύστημα διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής που ταυτοποιεί και καταγράφει πότε, από ποιον και για ποιο λόγο υφίσταται πρόσβαση ή άλλου είδους επεξεργασία σε προσωπικά δεδομένα.

5.8 Αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται καθημερινά για τα αρχεία δεδομένων και ανανεώνονται τακτικά.

5.9 Σε περίπτωση επισκευής των συστημάτων πληροφορικής, οι επισκευές θα πραγματοποιούνται μόνο από πρόσωπα που είναι αξιόπιστα και δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, η οποία αν δεν τηρηθεί επιφέρει συμβατική ποινή.

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

6.1 Διασφαλίζουμε ότι τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. Κατά κύριο λόγο, αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μας και για κάθε συμπληρωματική περίοδο που απαιτείται για την προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και την τήρηση της ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης. Επιπλέον, υπάρχει ειδικός κανονισμός που απαιτεί τη διατήρηση αρχείων ορισμένων δεδομένων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ιδίως όταν οφείλουμε να το πράξουμε σύμφωνα με νομικές, φορολογικές ή λογιστικές υποχρεώσεις, προκειμένου να μπορέσουν οι αρχές να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

7. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ COOKIES;

7.1 Για να κάνουμε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ευχάριστη και για να διασφαλίσουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα «cookies» για συλλογή και αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα Πολιτική Cookies, που βρίσκεται: https://www.4lifedirect.gr/el-GR/notice/politiki-cookies.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

8.1 Ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου, το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία, το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων ή το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα να λησμονούμε). Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη μεταβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: customerservice@4lifedirect.gr  ή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Λαγουμιτζή 24, 17671, Καλλιθέα ή στο ακόλουθο τηλέφωνο 211 2340 904. Έχετε πάντα το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή της πριν από την απόσυρσή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα προκαλέσει κανένα κόστος σε εσάς, εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τον πάροχο τηλεφώνου / διαδικτύου / ταχυδρομείου σας. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Στην Ελλάδα, αυτή είναι:

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,
Τηλ: +30 210 6475 600,
Email: contact@dpa.gr.
8.2 Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως

 1. επιβεβαίωση, σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία ή όχι,
 2. πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο σύστημα αρχειοθέτησης,
 3. ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την πηγή από την οποία αποκτήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την επεξεργασία τους,
 4. τη λίστα των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς και τον κατάλογο των αποδεκτών ή των κατηγοριών αποδεκτών, ιδίως των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες,
 5. τη διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών, ελλιπών ή παλαιών προσωπικών δεδομένων καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή την αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων,
 6. τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, εφόσον ο σκοπός της επεξεργασίας τους εκπληρώθηκε,
 7. τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό επεξεργασία σε περίπτωση παραβίασης του νόμου,
 8. το μπλοκάρισμα των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της ανάκλησης συναίνεσης, πριν τη λήξη της ισχύος της,
 9. πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, της σχετικής λογικής, καθώς και της σημασίας και των προβλεπόμενων συνεπειών της επεξεργασίας για εσάς,
 10. τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και μετάδοση αυτών των δεδομένων σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο.

8.3 Εάν ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματός σας. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατά δύο επιπλέον μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Εάν ζητήσετε τη λίστα με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την αντίστοιχη αποζημίωση για τα έξοδα που σχετίζονται με την παραγωγή αντιγράφων, την προμήθεια τεχνικών μέσων και την αποστολή των πληροφοριών σε εσάς.

8.4 Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσας ενημέρωσης προστασίας δεδομένων θα περιέχουν δήλωση που θα αναφέρει:

 1. το σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων,
 2. τα προσωπικά δεδομένα ή, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την πηγή των δεδομένων,
 3. το αν η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική ή εθελοντική,
 4. τη φύση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας σε σχέση με τη χρήση της, με σκοπό να αποφασιστεί εάν οι πράξεις ή οι αποφάσεις που παρεμποδίζουν τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα βασίζονται στην επεξεργασία αυτή,
 5. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και
 6. τους αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.

8.5 Εάν ανακαλύψετε ή πιστεύετε ότι εμείς ή οποιοσδήποτε επεξεργαστής χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που δεν συνάδει με την προστασία της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής σας ή παραβιάζει το νόμο και ειδικά εάν τα προσωπικά δεδομένα είναι ανακριβή ως προς το σκοπό για τον οποίο επεξεργάζονται, τότε μπορείτε να:

 1. ζητήσετε εξήγηση από εμάς ή τον επεξεργαστή,
 2. να απαιτήσετε από εμάς ή τον επεξεργαστή την κατάλληλη λύση για την αντιμετώπιση της κατάστασης.  Αυτό περιλαμβάνει ιδίως το μπλοκάρισμα, τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ή την εκκαθάριση των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,
 3. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο: customerservice@4lifedirect.gr.

8.6 Εάν το αίτημά σας κριθεί δικαιολογημένο, θα διορθώσουμε το λάθος (ή θα διασφαλίσουμε ότι ο επεξεργαστής θα διορθώσει το λάθος).

8.7 Εάν υποστείτε ζημιά εξαιτίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση διά της νομικής οδού.


Δυνάμεθα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων κατά διαστήματα. Εάν προβούμε σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούμε να επανεξετάζετε τακτικά αυτές τις Πολιτικές Απορρήτου και Cookies σε περίπτωση που γίνουν μικρές αλλαγές.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 24 05 2018