Κύρια Έγγραφα Ασφαλιστικής Παροχής:
  • Υπογεγραμμένη Αίτηση Παροχής
  • Αντίγραφο ταυτοποίησης δικαιούχου
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου

Κατεβάστε την Αίτηση Παροχής

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ με όλα τα παραπάνω έγγραφα.

Οι παροχές καταβάλλονται σε μετρητά εντός 24 ωρών από την έγκριση των απαραίτητων εγγράφων.