Αίτηση Παροχής - Εξασφάλιση Οικογένειας - Αρχική σελίδα

Κύρια Έγγραφα Ασφαλιστικής Παροχής:

  • Υπογεγραμμένη Αίτηση Παροχής
  • Αντίγραφο ταυτοποίησης δικαιούχου
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου

Κατεβάστε την Αίτηση Παροχής

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ με όλα τα παραπάνω έγγραφα.

Οι παροχές καταβάλλονται σε μετρητά εντός 24 ωρών από την έγκριση των απαραίτητων εγγράφων.

Η 4Life Direct στον κόσμο